URBANISME PRÀCTIC 1. La protecció de la legalitat urbanística. (Inclou CD amb els formularis)

Autor:
MARTÍ SARDÀ, ISIDRE (Coord.)
Editorial:
Atelier
Páginas:
656
Edición:
1
Fecha de publicación:
27/04/2018
ISBN:
9788417466008
79,04
Entrega en 48/72 horas

    Aquest és el primer manual pràctic de protecció de la legalitat urbanística a Catalunya. És el primer volum, d’una sèrie de tres, que posteriorment es complementarà amb un volum dedicat al planejament i un altre a la gestió urbanística, i que conformaran els manuals pràctics de procediments urbanístics més complets a Catalunya.

    Aquest primer volum incorpora models pràctics per la tramitació de tots tipus de llicències i autoritzacions, en qualsevol tipus de sòl, que les corporacions locals poden desenvolupar en l’exercici de les seves competències urbanístiques. Igualment es preveuen modelatges per l’exercici de la potestat sancionadora i de restabliment de l’ordenament jurídic urbanístic i, fins i tot, el procediment per tal de procedir a la declaració de nul·litat i anul·labilitat de llicències.

   Es tracta d’un llibre i CD que incorpora tots els models d’actes, informes, comunicacions i notificacions que són necessaris per a cada tipus d’expedient. Cada document incorpora les referències de la normativa aplicable i estan adaptats a la legislació vigent de procediment administratiu i a la llei 39/2015 de l’1 d’octubre. També inclou la més recent sentència del Tribunal Constitucional en relació al silenci administratiu en l’atorgament de llicències i autoritzacions.

    La documentació ha estat elaborada per secretaris municipals, fet que fa que l’obra tingui un caràcter eminentment pràctic.

    En definitiva, es tracta d’una obra imprescindible per a ajuntaments i professionals del dret i de l’urbanisme a Catalunya. 

 


Relacionados

¿Quieres conocer las últimas novedades?