UNIVERSITAT PÚBLICA DE CATALUNYA, LA. Reptes juridico-organitzatius i de govern.

Autor:
LLADÓ MARTÍNEZ, ALBERT
Editorial:
Atelier
Páginas:
208
Edición:
1
Fecha de publicación:
12/05/2017
ISBN:
9788416652570
22,81
Entrega en 48/72 horas
   
Aquest llibre té un doble objectiu: per una banda presenta de forma
detallada la configuració del marc jurídic que regula les universitats públiques
catalanes, tant des del punt de vista de l’entramat institucional com a partir
del repartiment de competències i relacions que s’estableixen entre els
diferents òrgans generals universitaris.

    En segon lloc, es tracten dos
dels problemes més actuals que afecten directament les nostres universitats. Un
deriva de la necessitat d’emprendre una reforma que permeti l’adequació
d’aquestes institucions a les demandes de la societat. Les estructures actuals i
el seu marc d’actuació són hereus directes, amb pocs canvis, d’un sistema
universitari que tenia com a objectiu bàsic la formació de les elits i la
recerca bàsica, amb poca atenció a la transferència de tècniques i coneixements
cap a l’exterior. Es presenta un estudi dels canvis que cal afrontar per
configurar unes universitats capaces d’interactuar de forma àgil i eficient amb
el seu entorn.

    El segon problema d’actualitat
fa referència als canvis que les noves lleis bàsiques de procediment
administratiu i del sector públic (Lleis 39 i 40 de 2015) han introduït en les
universitats públiques, unes institucions que amb la seva entrada en vigor han
deixat de tenir la consideració d’administracions públiques. Aquest canvi ha
suposat, per inesperat i per les seves importants implicacions, un sotrac en
l’activitat institucional i administrativa de les universitats. S’estudia aquí
el significat i l’abast d’aquests canvis i s’intenta aportar llum sobre com ha
d’adequar-se l’actuació de les universitats a aquesta nova situació.

 


Relacionados

¿Quieres conocer las últimas novedades?