FORMULARIS DE DRET CIVIL CATALÀ. Família.

Autor:
TORRENT, JAUME/ GUIRAO, VIRGINIA
Editorial:
Tirant lo Blanch
Páginas:
878
Edición:
3
Fecha de publicación:
19/09/2022
ISBN:
9788411306614
85,40
Entrega en 24/48h

    L'ús cada cop més generalitzat del català en el món de la justícia fa necessària l'edició de formularis actualitzats de dret civil català: En el present volum abordem els procediments relatius al dret de família. El llibre pretén abastar l'ampli ventall de necessitats del professional en la seva redacció quotidiana d'escrits processals o documents referents a les relacions matrimonials i de parella, separació, divorci, execucions, filiació, potestat parental, reclamació d'aliments, tutela, mesures de suport i emancipació.

    S'ha buscat una redacció clara, àgil i actualitzada, fugint de figures retòriques, frases recarregades i exposicions feixugues, deixant un ampli marge per la exposició pormenoritzada dels fets per els autors definitius dels textos.

    Aquesta tercera edició incorpora nous formularis que actualitzen el text d'acord amb les darreres novetats legislatives: la regulació de la tinença d'animals de companyia en els casos de dissolució, separació o divorci i la regulació dels drets de les persones amb discapacitat a través de les mesures de suport, complementant la obra de forma exhaustiva.

Relacionados

¿Quieres conocer las últimas novedades?