CONTRACTES, RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL I ALTRES FONTS D’OBLIGACIONS AL CODI CIVIL DE CATALUNYA. (Materials de les Setzenes Jornades de Dret Català a Tossa)

Autor:
INSTITUT DE DRET PRIVAT EUROPEU I COMPARAT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA, (Ed.)
Editorial:
Documenta Universitaria
Páginas:
553
Edición:
1
Fecha de publicación:
13/06/2012
ISBN:
9788499841410
31,35
Notificaremos plazo de entrega

PRIMERA PONÈNCIA
EL DESPLEGAMENT DEL LLIBRE SISÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA

Presentació general
MIQUEL MARTÍN-CASALS

El punt de vista dels registradors sobre la futura regulació de les obligacions i els contractes al Codi Civil de Catalunya
ANTONI GINER GARGALLO

La perspectiva notarial sobre el Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya
JOAN CARLES OLLÉ FAVARÓ

El sector assegurador i la responsabilitat extracontractual al futur llibre sisè
CRISTINA TURMO RODRÍGUEZ

L’advocacia catalana davant la codificació del Dret català d’obligacions i contractes
PEDRO L. YÚFERA SALES

La contractació que afecta els consumidors al futur Llibre sisè
JORDI ANGUERA CAMÓS
 

SEGONA PONÈNCIA
EL CONTRACTE DE COMPRA-VENDA

Antecedents i perspectives de la regulació de la compra-venda
ANTONI MIRAMBELL ABANCÓ

Línies generals de la proposta de regulació de la compra-venda en el marc de la modernització del Dret privat europeu de contractes
ANTONI VAQUER ALOY

La compra-venda immobiliària: en especial, el pacte de reserva de domini i la condició resolutòria
ANTONIO CUMELLA GAMINDE

Aspectes pràctics de la proposta de regulació de la compra-venda
FRANCESC TORRENT CUFÍ

Contractació amb consumidors i vendes especials
MARILÓ GRAMUNT FOMBUENA
 

TERCERA PONÈNCIA
EL CONTRACTE DE SERVEIS

Configuració i tipologia dels contractes de serveis: una proposta per a Catalunya des del marc europeu
ESTHER ARROYO AMAYUELAS

Vicissituds en la prestació de serveis: deures de cooperació, instruccions i modificacions del contracte
JOSEP FERRER I RIBA

Què esperem d’una nova regulació de serveis?
YAGO CUESTA CIVÍS
 

QUARTA PONÈNCIA
LA RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL

Principis per a una proposta de regulació de la responsabilitat extracontractual al Codi Civil de Catalunya
MIQUEL MARTÍN-CASALS

Criteris per a una regulació de la responsabilitat de l’empresari al Llibre VI del CCCat
JOSEP SOLÉ FELIU

Aspectes rellevants per a l’assegurança d’una futura regulació catalana de la responsabilitat civil
JOSÉ MARÍA MAYOR CIVIT
 

CINQUENA PONÈNCIA
ALTRES FONTS D’OBLIGACIONS

Les altres fonts d’obligacions al llibre sisè, en especial, l’enriquiment injustificat
FERRAN BADOSA COLL

La gestión oficiosa de negocios ajenos como fuente de obligaciones: el fundamento de las obligaciones del gestor y del “dueño” o titular del asunto gestionado.
JUANA MARCO MOLINA
 

COMUNICACIONS

L’acció d’enriquiment injustificat per intromissió en Dret d’altri: naturalesa, contingut substantivitat jurídica pròpia en el Dret privat espanyol i en el Marc Comú de Referència
(PEL Unj Enr.)
CARLES VENDRELL CERVANTES

El mal samarità. L’absorció dels beneficis obtinguts amb la causació de danys
MIQUEL MARTÍN-CASALS, ALBERT RUDA GONZÁLEZ

Relacionados

¿Quieres conocer las últimas novedades?