COMENTARI AL LLIBRE SISÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA. Contractes amb finalitat transmissora i sobre activitat aliena.

Autor:
EGEA I FERNÁNDEZ, JOAN/ FERRER I RIBA, JOSEP (Dirs.)
Editorial:
Atelier
Páginas:
821
Edición:
1
Fecha de publicación:
10/12/2021
ISBN:
9788418244704
90,25
Entrega en 24/48h

    Amb la Llei 3/2017, del 15 de febrer, es va començar a dotar de contingut el llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, que inclou la regulació dels contractes de compravenda, de permuta i de mandat, i que incorpora també diversos tipus contractuals regulats anteriorment per mitjà de lleis especials.

    El volum que ara presentem, després de més de tres anys de vigència de la llei i d’haver estat confirmada la seva constitucionalitat, quasi íntegrament, per la STC 132/2019, aplega un comentari dels articles relatius als contractes amb finalitat transmissora, integrats en el capítol I del títol II (la compravenda, la permuta i la cessió de finca o d’aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura), i dels contractes sobre activitat aliena regulats en el capítol II del mateix títol (el mandat i la gestió d’afers aliens sense mandat).


Relacionados

¿Quieres conocer las últimas novedades?